Życie nie jest złośliwe. Życie nie jest karą. Jeżeli powierza nam zadania, to dlatego, że wie, iż jesteśmy zdolni je przezwyciężyć. Trzeba uwierzyć, bowiem to my sami wybieramy, jak żyjemy i jakimi emocjami się żywimy. Celem każdego, jest realizowanie swojej osobistej drogi i dlatego, przeżywamy wszystkie skrajności życia, aby je przekraczać i stać się tym, kogo nazywamy istotą spełnioną. Spełnienie dokunuje się poprzez doświadczenie. Bądźmy świadomi doświadczeń, akceptacja pozwoli wymazać wszystkie emocjonalne wspomnienia dokonać przebaczenia i uzdownić siebie.